VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

Předměty

Kód Název Druh studia Ročník Semestr Anotace Vyučující Délka Examinace
MBAEGPS Globální problémy světa MBA eko I. ročník Zimní RNDr., PhDr. D. Kvasničková, CSc. 28 hodin Diplomová zkouška
MBAESE Světová ekonomika MBA eko I. ročník Zimní doc. Dr. E. Zápotocký, CSc. 28 hodin Diplomová zkouška
MBAEMF Mezinárodní finance MBA eko I. ročník Zimní Ing. L. Tanner, MSc. 28 hodin Diplomová zkouška
MBAE Bankovnictví MBA eko I. ročník Zimní Bc. I. Kutmanová, DiS, MBA 28 hodin Zkouška
MBAEPFP Právní formy podnikání MBA eko I. ročník Zimní JUDr. I. Syrovátka 20 hodin Zkouška
MBAEMOS Management organizačních struktur MBA eko I. ročník Zimní doc. Ing. J. Dědina, CSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBAEE(ESP+EN) Ekonomická španělština (angličtina) MBA eko I. ročník Zimní doc. Dr. E. Zápotocký, CSc. 96 hodin Diplomová zkouška
MBAEKS Konkurenční strategie MBA eko I. ročník Zimní prof. Ing. Z. Pitra, DrSc. 32 hodin Zkouška
MBAEMÚ Manažerské účetnictví MBA eko I. ročník Zimní Ing. P. Boukal, PhD. 24 hodin Diplomová zkouška
MBAEFŘ Finanční řízení MBA eko I. ročník Zimní Ing. P. Boukal, PhD. 32 hodin Diplomová zkouška
MBAEPP Podnikatelské projektování MBA eko I. ročník Zimní Ing. L. Tanner, MSc. 32 hodin Zkouška
MBAEFM Finanční matematika MBA eko I. ročník Zimní RNDr. Vít Bělič, CSc. 28 hodin Zkouška
MBAECKU Civilizace, kultura, umění MBA eko I. ročník Zimní PhDr. J. Sommer, CSc. 16 hodin Zápočet
MBAEJSZP Jak si založit podnik MBA eko I. ročník Zimní Ing. O. Knaifl, CSc. 32 hodin Diplomová zkouška
MBAEJSZP (ESP+EN) Jak si založit podnik (španělsky+anglicky) MBA eko I. ročník Zimní Ing. Marcello Thompson, CSc. 20 hodin Zkouška
MBAEPDM Dovednosti manažera MBA eko I. ročník Zimní Ing. E. Sýkora, CSc. 40 hodin Diplomová zkouška
MBAEMSMMR Matematicko-statistické metody manažerského rozhodování MBA eko I. ročník Zimní PhDr. J. Strádalová, CSc. 28 hodin Zkouška
MBAETRVP Trendy racionalizace výrobního procesu MBA eko I. ročník Zimní doc. Ing. J. Dědina, CSc. 8 hodin Zkouška
MBAETSM Trendy soudobého managementu MBA eko I. ročník Zimní doc. Ing. J. Dědina, CSc. 20 hodin Diplomová zkouška
MBAEIMP Inovace v manažerské praxi MBA eko I. ročník Zimní Ing. J. Pivoda, CSc. 20 hodin Zkouška
MBAEKM Kreativní management MBA eko I. ročník Zimní Ing. H. Boráková, CSc. 24 hodin Diplomová zkouška
MBAEMEE Manažerská etika a etiketa MBA eko I. ročník Zimní prof. Dr. J. Kohout, DrSc. 20 hodin Zkouška
MBAEŘOP Řešení obchodních případů MBA eko I. ročník Letní Ing. Marcello Thompson, CSc. 20 hodin Zkouška
MBAEMV Marketingový výzkum MBA eko I. ročník Zimní Ing. Tomáš Marek 20 hodin Zkouška
MBAEMM(ESP+EN) Mezinárodní marketing (španělsky+anglicky) MBA eko I. ročník Zimní J. Švancara, MIM, MBA 20 hodin Diplomová zkouška
MBAEEIZ Externí informační zdroje MBA eko I. ročník Zimní doc. PhDr. R. Papík, PhD. 16 hodin Zkouška
MBAEDS Diplomový seminář MBA eko I. ročník Zimní 32 hodin
MBAEKZ Komosionální diplomové zkoužky MBA eko I. ročník Zimní 10 hodin
MBAEIZDP Individuální zpracování dílčích projektů MBA eko I. ročník Zimní 24 hodin
MBAEIZODP Individuální zpracování a obhajoba diplomového projektu MBA eko I. ročník Zimní 70 hodin
MBAEKM Krizový management MBA eko I. ročník Zimní PhDr. K. Preuse, CSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBAEMVS Marketing ve službách MBA eko I. ročník Zimní Ing. l. Rampas, MBA 28 hodin Diplomová zkouška
MBAEPEU Právo v EU MBA eko I. ročník Zimní JUDr. I. Syrovátka 16 hodin Zkouška

CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY