VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

Předměty

Kód Název Druh studia Ročník Semestr Anotace Vyučující Délka Examinace
MBANGPS Globální problémy světa MBA neeko I. ročník Zimní RNDr., PhDr. D. Kvasničková, CSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBANSE Světová ekonomika MBA neeko I. ročník Zimní doc. Dr. E. Zápotocký, CSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBANMF Mezinárodní finance MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tanner, MSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBANKRC Kurz racionálního čtení MBA neeko I. ročník Zimní Nepovinný předmět PhDr. R. Papík, PhD. 16 hodin
MBANZO Zahraniční obchod MBA neeko I. ročník Zimní Ing. V. Beneš 16 hodin Zkouška
MBANMPMAP Marketing pro manažery a podnikatele, Marketing služeb MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Rampas, MBA 36 hodin Diplomová zkouška
MBANHP Hospodářská politika MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tyll, MBA, PhD 24 hodin Zkouška
MBANUADMPM Účetní a daňové minimum pro manažery MBA neeko I. ročník Zimní Ing. S. Vařeková 20 hodin Zkouška
MBANMOS Management organizačních struktur, Základy managementu MBA neeko I. ročník Zimní doc. Ing. J. Dědina, CSc. 32 hodin Diplomová zkouška
MBANR Rétorika MBA neeko I. ročník Zimní prof. Dr. J. Kohout, DrSc. 16 hodin Zkouška
MBANPR Public Relations MBA neeko I. ročník Zimní prof. Dr. J. Kohout, DrSc. 20 hodin Zkouška
MBANFŘ Finanční řízení MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tyll, MBA, PhD 20 hodin Diplomová zkouška
MBANMÚ Manažerské účetnictví MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tyll, MBA, PhD 20 hodin Diplomová zkouška
MBANŘV Řízení výroby MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tanner, MSc. 12 hodin Zkouška
MBANSD Systém daní MBA neeko I. ročník Zimní Ing. J. Kohout 16 hodin Zkouška
MBANJSZP Jak si založit podnik MBA neeko I. ročník Zimní Ing. O. Knaifl, CSc. 24 hodin Zkouška
MBANKS Konkurenční strategie MBA neeko I. ročník Zimní prof. Ing. Z. Pitra, DrSc. 24 hodin Zkouška
MBANPVMP Psychodiagnostika v manažerské praxi MBA neeko I. ročník Zimní PhDr. D. Heller, CSc. 16 hodin Zkouška
MBANMSMMR Matematicko-statistické metody manažerského rozhodování MBA neeko I. ročník Zimní PhDr. J. Strádalová, CSC. 20 hodin Zkouška
MBANME Manažerská ekonomika MBA neeko I. ročník Zimní Ing. L. Tyll, MBA, PhD 28 hodin Diplomová zkouška
MBANTSM Trendy soudobého managementu MBA neeko I. ročník Zimní doc. Ing. J. Dědina, CSc. 16 hodin Diplomová zkouška
MBANOP Obchodní právo MBA neeko I. ročník Zimní JUDr. I. Syrovátka 20 hodin Zkouška
MBANKM Kreativní management MBA neeko I. ročník Zimní Ing. H. Boráková, CSc. 20 hodin Zkouška
MBANMEAE Manažérská etika a etiketa MBA neeko I. ročník Zimní prof. Dr. J. Kohout, DrSc. 16 hodin Zkouška
MBANPM Řízení lidských zdrojů MBA neeko I. ročník Zimní Ing. E. Sýkora, CSc. 20 hodin Zkouška
MBANMV Marketingový výzkum MBA neeko I. ročník Zimní Ing. Darina Kříčková, MBA 20 hodin Zkouška
MBANEIZ Externí informační zdroje MBA neeko I. ročník Zimní doc. PhDr. R. Papík, PhD. 8 hodin Zkouška
MBAMM Mezinárodní marketing MBA neeko I. ročník Zimní Jiří Švancara, MBA, MIM 16 hodin Zkouška
MBANPP Pracovní právo MBA neeko I. ročník Zimní JUDr. P. Kohout 20 hodin Zkouška
MBANDS Diplomový seminář MBA neeko I. ročník Zimní 32 hodin
MBANKDZ Komisionální diplomové zkoušky MBA neeko I. ročník Zimní 10 hodin
MBANIZDP Individuální zpracování dílčích projektů MBA neeko I. ročník Zimní 220 hodin
MBANIZAODP Individuální zpracování a obhajoba diplomového projektu MBA neeko I. ročník Zimní 70 hodin
MBANPEU Právo v EU MBA neeko I. ročník Zimní JUDr. I. Syrovátka 12 hodin Zkouška
MBANŘOP Řešení obchodních případů MBA neeko I. ročník Zimní Ing. Marcello Thompson, CSc. 16 hodin Zkouška

CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY