MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT page_properties.property, value FROM page_properties LEFT JOIN page_properties_values ON page_properties.property=page_properties_values.property AND database_id='1'
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT enabled_modules FROM user1 U JOIN group1 ON group1.id = U.group1_id WHERE U.id=2MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT component_id FROM db_database WHERE id_site='1' AND language='CZ'MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT db_document_type_id FROM db_document WHERE id=''MySql Error : [Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.]
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT name FROM db_document_type WHERE id=''
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT ID, ZoneID, Url, NewWindow, Width, Height, FileName FROM baner B WHERE ( ( ( IsDateRestrict = 1 AND TimeStart <= CURDATE() AND TimeTo >= CURDATE() ) OR IsDateRestrict = 0 ) AND ( ( IsTimeRestrict = 1 AND TimeFromDay <= CURTIME() AND TimeToDay >= CURTIME() ) OR IsTimeRestrict = 0 ) ) AND ( ( ( Mon = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 2 ) OR ( Tues = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 3 ) OR ( Wednes = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 4 ) OR ( Thurs = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 5 ) OR ( Fri = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 6 ) OR ( Satur = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 0 ) OR ( Sun = 1 AND DAYOFWEEK(NOW()) = 1 ) ) OR ( Mon = 0 AND Tues = 0 AND Wednes = 0 AND Thurs = 0 AND Fri = 0 AND Satur = 0 AND Sun = 0 ) ) AND ( ID_Site = 0 OR ID_Site = 1 ) AND ( ( EXISTS ( SELECT * FROM baner_query_string BQS WHERE BQS.ID_baner = B.ID AND INSTR('Akce=prihlaska',BQS.QueryString) AND LENGTH('Akce=prihlaska')>0 ) OR NOT EXISTS ( SELECT * FROM baner_query_string BQS WHERE BQS.ID_baner = B.ID ) ) ) AND Active = 1
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : select * FROM phpap_dat_kestazeni
MYSQL ERROR : 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
SQL : SELECT * FROM phpap_dat_upozorneni WHERE idl = 11
VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

Přihláška ke studiu

Děkujeme za Váš zájem o studium programu CMI - ESMA Praha a dovolujeme si Vás požádat o pečlivé vyplnění následujícího formuláře.

Pozn: Pole označená hvězdičkou, musí být pro zdárné odeslání přihlášky vyplněna!Titul:
Jméno a příjmení: *
Datum narození: *
Místo narození:

Trvalý pobyt

Ulice: *
Obec: *
PSČ: *

Kontaktní adresa

Ulice: *
Obec: *
PSČ: *

Telefon: *
E-mail: *
Rodné číslo:
Číslo OP / Pasu:

Informace o předchozím studiu

Typ studia:
Název školy:
Adresa školy:
Rok ukonč. studia:

Přihlašuji se ke studiu programu CMI - ESMA Praha

Studijní program: *
Do ročníku:

Na základě odeslané přihlášky ke studiu Vás budeme registrovat jako zájemce o studium programu CMI - ESMA Praha a budete pozváni na nejbližší termín přijímacích pohovorů.„Odesláním formuláře souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem jejich zpracování v informačním systému společnosti. Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo přístupu k údajům, které jsem poskytl/a, a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a tento souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.“

CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY