VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

MBA pro ekonomy


MBA pro absolventy ekonomických fakult

Nejvýznamnějším a nejpopulárnějším postgraduálním studiem v oblasti managementu a podnikání je dnes program MBA (Master of Business Administration). V USA má stoletou tradici, v Evropě padesátiletou. Jeho cílem je připravit absolventy různých typů vysokých škol na manažerskou a podnikatelskou činnost. CMI nabízí program studia MBA, který je upraveným programem a Winthrop University, USA. Tento program je určen absolventům bakalářského či magisterského (inženýrského studia) jednak ekonomická fakult, jednak vysokých škol neekonomického zaměření.

Program studia na naší fakultě je upraveným programem Winthrop University a Indiana University of Pennsylvania. Je určen absolventům ekonomických fakult, kteří znají španělský nebo anglický jazyk a mohou v něm komunikovat. Výuka probíhá v češtině a ve španělštině nebo angličtině. Závěrečný diplomový projekt student předkládá v češtině a ve španělštině nebo angličtině a obhajuje před česko-španělskou komisí v Praze.

Studium má rozsah 900 hodin přímé výuky a trvá 2 roky. Výuka je realizována od 16.30 do 20.00 hod. v rozsahu 12 - 15 hodin týdně(tj. 3x - 4x týdně, obvykle pondělí - čtvrtek). Jedná se tedy o studium prezenční, nicméně většina studentů samozřejmě pracuje.
Výuka probíhá v centru Prahy, u východu z metra stanice Karlovo nám.

Profilové předměty: světová ekonomika, globální problémy světa, manažerská ekonomika, marketing, současné trendy v managementu, finanční management, projektový management, jak si založit podnik, konkurenční strategie, strategický management, informační management, manažerské účetnictví, bankovnictví, audit, řízení lidských zdrojů, manažerská etika, obchodní jednání a komunikativní dovednosti, právní problémy a daně, ekonomická španělština nebo angličtina.

Pedagogický sbor je složen z vysokoškolských profesorů a docentů , ale i z odborníků z průmyslové a finanční praxe a vědeckých pracovníků, kteří mají zkušenosti s přípravou a dalším zvyšováním kvalifikace manažerů. Kromě našich odborníků se na výuce podílejí také učitelé ESMA Barcelona. Ve výuce jsou využívány moderní didaktické metody a technika - speciální testy, případové studie, simulace a hry.

Přijímací řízení má formu informativního setkání uchazečů o studium s vedením školy. Zájemci o studium předloží při pohovorech vysokoškolský diplom (vysvědčení o absolvování vysoké školy) a průkaz totožnosti. . K přijímacím pohovorům budou uchazeči písemně ( e-mailem) pozváni na základě zaslané přihlášky, která je k dispozici na www.esma.cz, a kterou je třeba vyplněnou zaslat e-mailem na adresu školy. Přihlášky jsou přijímány průběžně, první termín pohovorů proběhne koncem února 2017. Výuka bude zahájena  2.října 2017. MBA program je akreditován Českou asociací MBA škol.
CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY