VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

školné

    •    MBA s výukou v Praze:  39 000,- Kč /semestr
          číslo účtu:                  140771309/0800
          variabilní symbol:      rodné číslo nebo datum narození
   
       pozn.: výše školného již zahrnuje náklady na studijní literaturu a veškeré administrativní  úkony
CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY