VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

informace o programu

CMI nabízí tříleté studium oboru Ekonomika a management. Absolventům bakalářského studia je udělován titul bakalář, v angličtině BBA - Bachelor of Business Administration).

Profilové předměty bakalářského studia: mikroekonomie, makroekonomie, průmyslová politika, podniková ekonomika, podnikový management, marketing, mezinárodní obchod, obchodní a pracovní právo, daně, účetnictví, statistika, finance, audit, rétorika. Výuka odborných předmětů probíhá převážně v českém jazyce. Cizí jazyky: španělský jazyk je povinný, nepředpokládají se jeho předchozí znalosti. Druhý jazyk (angličtina, němčina, ruština, francouzština) je povinně volitelný. Předpokládá se jeho znalost na úrovni maturity. Výuka je od 4.semestru realizována ve dvou větvích - španělské a anglické s rozdílnými hodinovými dotacemi na jednotlivé jazyky.

Pedagogický sbor CMI: vysokoškolští profesoři, docenti a odborní asistenti, a také odborníci z průmyslové a finanční praxe, kteří mají znalosti a zkušenosti z přípravy a dalšího zvyšování kvalifikace manažerů. Kromě našich odborníků se na výuce podílejí také zahraniční specialisté. Tréninkový program využívá aktivizující problémové didaktické metody, situační a inscenační metody, simulace, ekonomické i jiné hry, didaktické a testovací techniky.
I když je CMI fakultou zahraniční vysoké školy, vztahují se na ni, podobně jako u veřejných vysokých škol, sociální výhody (zdravotní a sociální pojištění, úlevy na daních, přídavky na děti, slevy na MHD, kartu ISIC aj.) - viz vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výuka probíhá třicet vyučovacích týdnů za rok při dvaceti hodinách výuky týdně (pondělí - čtvrtek) v centru Prahy, ve dvou budovách v ul. Resslova, Praha 2, u východu z metra st. Karlovo náměstí. Výuka je úmyslně transformována do odpoledních a večerních hodin, čímž se škola snaží vyjít vstříc studentům, kteří si přivydělávají na školné prací v oboru a získávají tak i potřebnou praxi.

Přijímací pohovory mají formu rozpravy o předpokladech ke studiu. Zájemci o studium předloží při pohovorech maturitní vysvědčení, průkaz totožnosti a na místě zaplatí manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. K přijímacím pohovorům budou uchazeči písemně pozváni na základě zaslané přihlášky, která je k dispozici na www.esma.cz, a kterou stačí vyplněnou zaslat zpět e-mailem.
CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY