VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

informace o programu

MBA pro absolventy neekonomických fakult

Nejvýznamnějším a nejpopulárnějším postgraduálním studiem v oblasti managementu a podnikání je dnes program MBA (Master of Business Administration). V USA má stoletou tradici, v Evropě padesátiletou. Jeho cílem je připravit absolventy různých typů vysokých škol na manažerskou a podnikatelskou činnost. CMI nabízí program studia MBA, který je upraveným programem a Winthrop University, USA. Tento program je určen absolventům bakalářského či magisterského (inženýrského studia) vysokých škol neekonomického zaměření.

Program studia na naší fakultě je upraveným programem Winthrop University a Indiana University of Pennsylvania. Je určen absolventům neekonomických fakult. Výuka probíhá v češtině. Závěrečný diplomový projekt student předkládá v češtině a obhajuje před českou komisí v Praze.

Studium má rozsah 600 hodin přímé výuky a trvá 2 roky. Výuka je realizována od 17:00 do 20.10 hod. v rozsahu 4 - 8 hodin týdně  ( tj. 1x - 2x týdně, obvykle pondělí - úterý ) .
Jedná se tedy o studium kombinované, při kterém většina studentů samozřejmě pracuje.
Výuka probíhá v centru Prahy, u východu z metra stanice Karlovo nám.

Profilové předměty: světová ekonomika, globální problémy světa, manažerská ekonomika, marketing, současné trendy v managementu, finanční management, projektový management, jak si založit podnik, konkurenční strategie, strategický management, informační management, manažerské účetnictví,rétorika,public relations, audit, řízení lidských zdrojů, manažerská etika, obchodní jednání a komunikativní dovednosti, právní problémy a daně.

Pedagogický sbor je složen z vysokoškolských profesorů a docentů , ale i z odborníků z průmyslové a finanční praxe a vědeckých pracovníků, kteří mají zkušenosti s přípravou a dalším zvyšováním kvalifikace manažerů. Kromě našich odborníků se na výuce podílejí také učitelé ESMA Barcelona. Ve výuce jsou využívány moderní didaktické metody a technika - speciální testy, případové studie, simulace a hry.

Přijímací řízení má formu informativního setkání uchazečů o studium s vedením školy. Zájemci o studium předloží při pohovorech vysokoškolský diplom (vysvědčení o absolvování vysoké školy) a průkaz totožnosti. K přijímacím pohovorům budou uchazeči písemně ( e-mailem)  pozváni na základě zaslané přihlášky, která je k dispozici na www.esma.cz, a kterou je třeba vyplněnou zaslat e-mailem na adresu školy.
MBA program je akreditován Českou asociací MBA škol.
CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY